Faaliyetlerimiz 2017-09-26T14:40:36+00:00

FAALİYETLERİMİZ

Faaliyetlerimizin ana fikri hayvanlarımızın mutluluğu ve sağlığıdır, ancak sağlıklı ve huzurlu hayvanlar verimli olabilirler.

İşletmemizdeki tüm hayvanlar Bilgisayarlı Sürü Yönetim Sistemi ile takip edilip, her birinin her türlü verileri (beslenme, süt,tedavi) doğumdan sürüyü terk edinceye kadar işletmemizde kayıt altına alınmaktadır.(De LavalAlPro)

Doğum Öncesi (KURU) Dönem ve Doğum;

İşletmemizde doğumu yaklaşan gebe inek veya düveler kendilerine ayrılan gruplarda durumlarına özel bakım ve beslenmeye tabi tutulurlar. Doğum yapmasına 3 gün kalan inek/düve doğumhaneye alıp kendisine ayrılmış locada 24 saat gözetim altında tutulur. Hijyenik ve sakin bir ortamda sağlıklı bir doğum yapması sağlanır. Veteriner hekim tarafından gerçekleştirilen doğum sonrası inek ve buzağının ilk sağlık kontrolleri yapılır. Bir sorun tespit edilmemişse buzağısını temizlemesi için ortalama yarım saat inek ve buzağısı başbaşa bırakılır. Yarım saat sonra inek ve buzağı birbirini bir daha görmemek üzere ayrılır.Buzağı bundan sonra 90 gün boyunca kendisinden sorumlu personel tarafından süt ile beslenecektir.

Sağmal Dönem;

İnek yeni doğum yapan bölümünde ortalama 2 gün dinlendirilir. Bu sürede sağılan ağız sütü kendi buzağısına içirilir. Bir sağlık sorunu olmadığı rapor edilen inek diğer sağmal ineklerle beraber sağılacağı guruplara aktarılır. Sağmal ineklerimiz sağılan gün sayısına ve süt verimlerine göre gruplandırılmıştır. Herbir gurup kendisi için belirlenmiş rasyona göre beslenmektedir ve kendi protollerinde belirlenen rutin sağlık kontrollerinden geçirilmektedir. İşletmemizde ki hayvanlar 24 saat gözetim altında tutulduğundan herhangi bir anda sağlık sorunu tespit edilen inek sürüden ayrılıp revire bölümüne gönderilir, burada bakım ve tadavisi yapılır.

Tohumlama;

Her yıl 1 buzağı alma hedefine göre sağmal dönemdeki ineklerin kızgınlık takibi yapılmaktadır, her ne kadar kızgınlık belirtisi gösterse de doğumu takip eden 60ncı günden önce tohumlama yapılmaz. Zamanında kızgınlık gözlemlenmemesi halinde inekler senkrona alınıp 90ncı günü geçmeden tekrar tohumlanmaya hazırlanır. İletmemizde suni tohumlama yapılmakta olup ABD menşeili seçkin boğa sparmaları kullanılmaktadır. Gebe kalan inek doğumuna 60 gün kalana kadar sağmal gurupta kalır ve sağımı devam eder. Doğuma 60 gün kala sağımı biter ve kuru-doğum öncesi gebe bölümüne geçirilir ve burada doğuma kadar kendi protokolüne uygun bakım ve beslenmeye tabi tutulur.

Buzağı bakım ve beslenmesi;

Hayata gözlerini açan buzağımız yarım saat sonra anne inekten tamamen ayrılıp buzağı bölümüne aktarılır. Buzağı bölümümüz kafes sistemi olup her bir buzağı bireysel olarak kendine ayrılan bölmede tutulur. İlk iki gün ağız sütü ile beslendikten sonra diğerbuzağılarla birlikte 90 günlük olana kadar sabah-akşam 3’er litre pastörize edilmiş 37,5C süt ile beslenir. 24 saat gözetim altında tutulan buzağılarımız sabah ve akşam veteriner hekim tarafından rutin sağlık kontrollerinden geçirilir.

Genç Hayvan;

90 gününü dolduran buzağı artık genç hayvandır, bireysel bölmeden çıkarılıp kendi seviyesine uygun genç hayvan bölmesine geçer. Genç hayvan bölmeleri 10’ar lı guruplar halinde tasarlanmıştır. 180 günlük (6aylık) olana kadar genç hayvanlar burada gruplar halinde barındırılır ve kendilerine uygun bakım ve beslenme yapılır.
6 ayını dolduran genç hayvanlar bu defa dişi ve erkek olarak kilolarına göre ayrı guruplara alınır. 12 ayını dolduran erkek genç hayvan satılarak işletmeden çıkarılırken dişi genç hayvan 15 aylık olana kadar kendi grubu ile barınır. 15ayını dolduran dişi genç hayvan (düve) suni tohumlama yapılarak gebe bırakılır. Gebe kalan düveler gebe düve bölümüne alınarak (9ay 10gün) bu bölümde beslenir.Gebe düvelerimizin bir kısmı satılarak işletmemizden çıkarılırken bir bölümü sürüyü gençleştirmek ve büyütmek amacı ile sürüye katılır.

Avada WordPress Theme